Nasza oferta

Kostka

Układanie kostki brukowej i innych materiałów betonowych

Drogi

Budowa dróg i placów o nawierzchni bitumicznej

Roboty ziemne

Roboty ziemne z wywozem

Ciężki sprzęt

Usługi maszynami budowlanymi i transportowymiPrzyłącza

Przyłącza wodno-kanalizacyjne oraz wykonywanie kanalizacji deszczowej

Ogrodzenia

Budowa ogrodzeń z elementów betonowych oraz metalowych

Zima

Zimowe utrzymanie chodników , placów, dróg ; wywóz śniegu